Immanuelkirken i Jaffo

Knud Erik Hansen
Projekt: ISM-2 Formål • At lære en global og international menighed, som har troen på Jesus som frelser og Herre som eneste fællesnævner. • At opmuntre, inspirere og selv blive inspireret til at være kirke i omgivelser hvor den kristne tro møder modstand. Immanuelkirken er en luthersk menighed i Tel Aviv og den eneste protestantiske […]

Danmission Fremtidsbørn – Gør verdens børn til Fremtidsbørn

Knud Erik Hansen
Projekt: DAN-1 Hvad er Danmission Fremtidsbørn Danmission Fremtidsbørn er fattige og udsatte børn og unge i Afrika, Asien og Mellemøsten, der får en bedre fremtid gennem Danmissions udviklingsprojekter. Det får Danmission Fremtidsbørn Alle børn har ret til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig. Når du støtter Danmission Fremtidsbørn, […]

Sæbefremstilling i Mali

Knud Erik Hansen
Projekt: MIA-4: Et spændende projekt. Mission Afrika og Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun arbejder sammen om menighedsopbygning i Mali. Der er i øjeblikket 7 missionærfamilier udsendt til Mali og de kvindelige missionærer har blandt andre opgaver, påtaget sig ansvaret for at ville introducere og iværksætte sæbefremstilling sammen med de maliske kvindelige partnere. Dette projekt har […]

Junior Ministry

Knud Erik Hansen
Projekt: DAN-3 Junior Ministry under Arcot kirken i Sydindien – er et stykke arbejde blandt børn og unge. Arbejdet har aktiviteter, som vi kender fra søndagsskole og FDF. Junior Ministry har løbende aktiviteter. Der er planlagt afholdelse af en større lejr for børn og unge i 2019. 1/3 af de indsamlede midler vil blive videresendt […]

PC’er til Trinity School

Knud Erik Hansen
Projekt: AIT-2 Mushemba Foundations dag- og kostskole Trinity School ved Bukoba i Tanzania – ønsker at anskaffe 10 bærbare pc-ere til undervisning af eleverne i brug af IT. Målet er at indsamle 50.000 kr. til projektet. Opgaven med at undervise eleverne i IT vil være en oplagt opgave for volontører, som i kortere eller længere […]

Spedalskhedsprojekt i Nilphamari

Knud Erik Hansen
Projekt: SPE-1 Siden 1976 har der været arbejde i Nordvestbangladesh med det formål at hjælpe indbyggerne med alvorlige sundhedsproblemer. For at hjælpe de mange spedalske blev Danish Bangladesh Leprosy Mission hospitalet oprettet i Nilphamari, hvor det fortsat er en meget vigtig del af arbejdet. Der er siden 1976 behandlet ca. 50.000 spedalske og samtidig er […]

Børn og Unge i Rukwa

Lone Toft Povlsgaard
Projekt: BDM-3 Støt søndagsskolearbejdet i Tanzania, så børn må lære Jesus at kende I Rukwa-regionen i Tanzania er situationen desværre den, at kirkens teologi på nogle punkter er uklar i forhold til det, som er centralt og vigtigt. Det betyder, at rigtig mange børn ikke har det store kendskab til Jesus. Synet på børnene i […]

Musalaha = forsoning i Mellemøsten

Knud Erik Hansen
Projekt: ISM-1 Musalaha er en organisation, som på kristent grundlag og med modeller fra Jesu liv og lære arbejder for forsoning mellem israelere og palæstinensere. Konkret laver Musalaha bl.a. ørkenture for unge, børnelejre for de mindste og skaber mulighed for at kvinder kan mødes på tværs af fysiske og kulturelle grænser. Børnelejrene er et enestående […]