Giv kirken krop

Giv kirken krop

0

Projekt: PRO-2

Flere og flere mennesker kommer til gudstjenesterne i Den lutherske Kirke i Liberia. Men mange af dem shopper rundt mellem forskellige kirkesamfund. Det fører nemt til vranglære og forvirring, og de kristne har brug for at få undervisning. Kirken mangler veluddannede præster, evangelister og ordinerede diakoner.

Uddanner nye medarbejdere
Kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota uddanner evangelister og ordinerede diakoner som i Liberia er en slags hjælpepræster.
Uddannelsen er bygget op med fire moduler over to år. Et modul er på ni uger, og resten af tiden er studenterne i praktik i menighederne. Centeret ledes af en liberiansk præst.
Promissio har i ti år støttet med en missionær som lærer på centeret og søger nu en ny til opgaven. Vi støtter også undervisningen på stedet med et årligt driftstilskud.

I kan du være med
Støt uddannelsen af en evangelist eller diakon til kirken i Liberia – og giv endnu flere mennesker i Liberia mulighed for at lære Jesus at kende.
85 procent af jeres støtte går til uddannelse på centeret i Totota. 15 procent går til Promissios koordinering.

Promissio tilbyder:
• Plakater, foldere og billeder om projektet.
• Nyhedsmails fra arbejdet.
• Besøg af foredragsholder eller prædikant.

Kontakt: Netværkskoordinator Lotte Birch Carlsen, telefon 7356 1265, lotte@promissio.dk.


promissio_logoPromissio
Katrinebjergvej 75 • 8200 Aarhus N
Tlf.: 7356 1260 • www.promissio.dk