Immanuelkirken i Jaffo

Immanuelkirken i Jaffo

0

Projekt: ISM-2

Formål
• At lære en global og international menighed, som har troen på Jesus som frelser og Herre som eneste fællesnævner.
• At opmuntre, inspirere og selv blive inspireret til at være kirke i omgivelser hvor den kristne tro møder modstand.

Immanuelkirken er en luthersk menighed i Tel Aviv og den eneste protestantiske kirke i hele området. Den er bygget for godt 100 år siden af tyske pilgrimme, men bygningen har siden staten Israels oprettelse i 1948 tilhørt Det Lutherske Verdensforbund og menigheden som holder til der støttes af bl.a. den norske og den danske Israelsmission. De sidste 10 år har præstefamilien ved kirken været udsendt af Israelsmissionen. Foruden den lutherske menighed bruges kirkens lokaler også at en arabisk, to russiske, en koreansk og en ghanesisk menighed.

Den lutherske menighed samles om lørdagen. Dog er der også engelsksproget gudstjeneste om søndagen. Halvdelen af menigheden er lokale israelere og den øvrige halvdel er fra hele verden. Ved gudstjenesten pinsedag var ikke mindre end 26 modersmål repræsenteret blandt dem der deltog. Blandt menighedens medlemmer er der folk som er ambassadører, andre er studerende, andre igen nye immigranter eller afrikanske flygtninge eller bare hjemløse i Tel Aviv. Alle sociale lag er at finde på samme kirkebænk. Menigheden i Immanuelkirken er virkelig et mikrokosmos af Guds store menighed.
Immanuelkirken2

Gennem sine gudstjenester og andre aktiviteter forsøger menigheden at give evangeliet om jøden Jesus krop og sprog i en kontekst, hvor modstanden er stor og uvidenheden endnu større. Det gør den ved at engagere sig diakonalt i nabolaget, gennem koncerter og andre kulturelle arrangementer, gennem et åbent og socialt ungdomsarbejde hvor lokale israelere og arabere kan mødes med internationale studerende og volontører.

Et samarbejde med Israelsmissionen og Immanuelkirken kan indebære
• Besøg i Danmark af medlemmer af menigheden for at lære den at kende og lære af den
• Besøg i menigheden fra Danmark – kombineret med en studierejse til Israel
• Sende volontører til menigheden eller til det diakonale arbejde Mesila, en børnehave for afrikanske flygtningebørn i Israel
• Adoptere Immanuelkirken som venskabsmenighed og støtte med udveksling, forbøn og økonomisk støtt

Skriv til os på kontor@israel.dk for at høre mere.

 


Israelsmis_LogoIsraelsmissioenen
Katrinebjergvej 75 • 8200 Aahus N
Tlf.: 7356 1270 • www.israel.dk