Hjem Kirke til Kirke – et samarbejde på flere fronter

Kirke til Kirke – et samarbejde på flere fronter

16

De 3 provstier har siden 1996 på forskellig vis haft et godt og udbytterigt samarbejde med de nævnte missionsselskaber. De aktiviteter, der har været mest brugt de senere år, er omtalt nedenfor og er med som et tilbud til de enkelte menigheder.

 H-remi-FH-15Volontører
 Der sendes hver år unge volontører ud gennem et missionsselskab til en opgave i 3 – 4 måneder sædvanligvis fra september til december. I januar til april arbejder de for provstierne med undervisning og information. Først og fremmest til konfirmander og minikonfirmander. Men tilbudet gælder alle, som er interesseret i at høre om deres oplevelser på missionsområderne.

Senior volontører
Ud over at sende unge volontører ud i den store verden, giver vi også mulighed for at seniorvolontører – gennem et af missionsselskaberne – kan tage ud til et af de projekter, Kirke til Kirke projektet støtter.
K-bryllupsdags-fest-FH-26Opgaverne der arbejdes med er mangfoldige f.eks. byggeri, sundhedsundervisning, etablering af syskole, og solenergi og IT-undervisning.
Studieture
 Der tilbydes også studieture i samarbejde med missionsselskaberne. Således har Nigeria og Bangladesh allerede været målet for studieture i samarbejde med missionsselskaberne.

Udveksling
Der er gennem de senere år talt meget om ligeværdighed og at lære af hinanden. I Kirke til Kirke ser vi udveksling som et godt bidrag i denne proces. Der har allerede været sendt flere personer begge veje gennem forskellige missionsselskaber og nye aftaler er på vej.
Præster, sognemedhjælpere og organister kan i forbindelse med studieorlov søge om støtte til udvekslingsophold for en kollega fra en samarbejdskirke.