Hjem Kirke til Kirke – et samarbejde om Folkekirkens Mission

Kirke til Kirke – et samarbejde om Folkekirkens Mission

C-husbyggeri-FH-10

Kirke til Kirke projektet er et samarbejde mellem menighedsrådene i Herning Nordre- og Søndre provstier og Ikast-Brande provsti, der har til formål at sætte fokus på folkekirkens mission.
På hjemmesiden finder du af projekter, som forskellige missionsselskaber tilbyder sogne og menighedsråd at engagere sig i.
Vi forestiller os, at menighedsrådet nedsætter et Kirke til Kirke udvalg på 4 – 7 medlemmer, hvoraf kun én behøver at være medlem af menighedsrådet. Udvalget vælger en kontaktperson, som holder kontakt med provstiets kontaktperson og med det missionsselskab, man vælger at samarbejde med igennem det projekt menighedsrådet udvælger.

Provstiernes Ydre Mission
PYM – Provstiernes Ydre Mission – er bestyrelse for Kirke til Kirke projektet. PYM har repræsentanter fra de tre samarbejdende provstier og koordinerer missionsarbejdet. PYM er forankret i provstiet og provstiudvalget. Der er altid en provst med i PYM, da det er fælles afsatte ligningsmidler, der driver samarbejdet, så de indsamlede midler i sognene kan gå direkte til projekterne.
På PYM’s vegne håber vi, at menighedsrådene og sognene vil tage godt imod Kirke til Kirke projektet, vælge sig et projekt og være med, så vi kan støtte missionsselskabernes arbejde og selv blive oplyst og få inspiration til vores kirkearbejde herhjemme gennem mødet med vores samarbejdskirker rundt om i verden. Projektet hedder netop: Kirke til Kirke. Vi vil gerne være med til at knytte bånd mellem vores danske folkekirker og kirkerne i de lande, hvor projekterne har hjemme.

Asger Grove Korsholm
Provst

Jens Kristian Egedal
Projektkoordinator


Vedtægter for PYM

Provstiernes ydre missions komite
i Herning nordre og søndre provsti og Ikast-Brande provsti

  • Provstiudvalget for Herning nordre og søndre provsti vælger 2 repræsentanter fra hvert provsti til PYM. Provstikomiteen for folkekirkens ydre mission i Ikast-Brande provsti udpeger 2 medlemmer. PYM kan supplere sig efter behov.
  • PYM sørger for den overordnede styring og udvikling af ”Kirke til Kirke-projektet” ( kaldet KKP) i samarbejde med et eller flere missionsselskaber.

KKP består af:
Projekter
Volontørarbejde (unge)
Seniorvolontørarbejde
Udveksling

  • PYM styrer de ligningskroner, menighedsrådene og provstiudvalg måtte afsætte.  Missionsselskaberne styrer økonomien hvad angår sognenes indsamlede midler til projekter.
  • PYM sørger for afholdelse af møder i folkekirkeligt Missions regi gerne i samarbejde med stiftet og dennes stiftspræst for mission.
  • PYM mødes ca. en gang i kvartalet.
  • PYM vælger kontaktpersoner til missionsselskaberne.
  • Det enkelte sogn/menighedsråd oplyser PYM og det valgte samarbejdende missionsselskab, hvilket projekt de ønsker at støtte, hvorefter missionsselskabet forpligter sig til at informere menighedsrådet om udviklingen i projektet gennem den kontaktperson til missionsselskabet, hvert enkelt sogn vælger.
  • Længden af et projekt og samarbejde mellem missionsselskab og menighed er ikke nødvendigvis tidsbestemt.

Dette papir blev gennemgået og vedtaget på PYMs møde den 14.oktober 2010.

Niels Christian Kobbelgaard
Formand for PYM


Provstiernes Ydre Missions Komite

Udvalgets medlemmer:
(opdateret 10. mar. 2016)

Asger Grove Korsholm, Vildbjerg, provst, formand
Tlf: 40 36 42 36
Mail: agko@km.dk

Arne Kiel Nielsen, Nørre Snede, sognepræst
Tlf: 75 77 10 43
Mail: akn@km.dk

Martha Kombak, Haunstrup
Tlf: 97 16 19 59, Mobil: 21 78 901 1
Mail: makombak@hotmail.dk

Lindvig Osmundsen, Bording, sognepræst
Tlf: 86 86 10 51, Mobil: 23 27 10 01
Mail: lijo@km.dk

Gert-Oluf Schwarz Lausten, Snejbjerg, redaktør af nyhedsmailen
Tlf: 21 67 08 36
Mail: schwarzlausten@gmail.com

Jens Peder Wolff, Haderup, kasserer
Tlf: 40 87 49 32
Mail: jpw@haderup.dk

Henry Just, Timring, landmand
Tlf: 97 13 38 48
Mail: htjust@fibermail.dk

Jens Kristian Egedal, Gjellerup, diakon/sygeplejerske, næstformand
Tlf: 30 29 91 75
Mail: jkegedal@gmail.com