Hjem Er du en af vore næste volontører?

Er du en af vore næste volontører?

H-remi-FH-15

Kirke til Kirke søger unge volontører – kunne det være noget for dig?
Vi forventer at du er min. 18 år og kendt med Folkekirkens arbejde.

Opgaver og vilkår:
1. Volontørerne rejser 2 og 2 ud til et missionsområde igennem et af de missionsselskaber vi arbejder sammen med. Volontørerne får opgaver i et projekt.
Et udlandsophold finder sted i efteråret, og varer 3-5 mdr.
Vaccinationer, rejse og ophold betales af volontøren.

Efter hjemkomsten står volontørerne til rådighed for sognene i Herning Nordre Provsti, Herning Søndre Provsti og Ikast-Brande Provsti i en periode på tre måneder.
I den periode udbetaler Kirke til Kirke 20.000 kr. i rejselegat, samt dækker kost og logi.
Opgaverne består i at fortælle for konfirmander, minikonfirmander, sogneeftermiddage, pensionister, klubber for børn og unge mm. om det arbejde, som I har været de i under efteråret.

Vil du vide mere?
Kontakt provst Asger Grove Korsholm, tlf. 4036 4236, mail agko@km.dk
eller koordinator Jens Kr. Egedal, tlf. 3029 9175, mail egedals@mail.dk

Ansøgning
Ansøgning sendes til provst Asger Grove Korsholm, agko@km.dk