Hjem Projekter Projekt: Brødremenigheden Børnehjemmet Peter’s House
Børnehjemmet Peter’s House

Børnehjemmet Peter’s House

0

Projekt: BDM-3

Støt søndagsskolearbejdet i Tanzania, så børn må lære Jesus at kende
I Rukwa-regionen i Tanzania er situationen desværre den, at kirkens teologi på nogle punkter er uklar i forhold til det, som er centralt og vigtigt. Det betyder, at rigtig mange børn ikke har det store kendskab til Jesus. Synet på børnene i Tanzania er betænkeligt, hvilket kommer til udtryk i deres måde at behandle børnene på. Det sker gennem korporlig afstraffelse og til tider psykisk vold. I det kirkelige liv bliver arbejdet med børn tit nedprioriteret, og derfor er der et stort behov for, at menighederne får syn for vigtigheden af at undervise og vejlede kirkens børneledere, så de bliver i stand til at undervise og få en god omgang med børnene. Jesus elsker børnene. Det må de også gøre!

Det ønsker vi at opnå:

  1. At åbne kirkens øjne for vigtigheden af arbejdet blandt børn og unge, og at de møder evangeliet om Jesus Kristus
  2. At være med til at skabe vilje og gejst blandt kirkens medlemmer til at blive ledere i søndagsskole- og ungdomsarbejdet
  3. At producere materialer som giver nogle flere muligheder i undervisningen af børn og unge

Dette vil bl.a. ske gennem seminarer i hele regionen for kirkens ledere i søndagsskolen. Temaerne vil være: Grundlæggende børnepsykologi, Jesu ord om børn, redskaber til at undervise børn etc. Vi ønsker også at starte klubber, hvor børn uden for kirken kan komme en hverdag og høre om Jesus. Thomas Kildeholm Jensen (missionær for BDM) tager rundt sammen med lederen af søndagsskolen i kirken for at undervise og snakke med kirkens ledere. I tæt samarbejde med kirken vil der blive udarbejdet materialer til søndagsskolerne, så som undervisningsbøger med gennemgang af Bibelen, flonellograffer, bøger om børn og Jesus, samt øvrige relevante ting.


Brødremenighedens Danske Mission
Nørregade 14 • 6070 Christiansfeld
Tlf. 3529 4820 • www.bdm-dk.dk