Hjem Kirke til Kirke – sådan kan du støtte

Kirke til Kirke – sådan kan du støtte

C-husbyggeri-FH-17 Indbetaling af indsamlede midler
Alle indsamlede midler i sognet sendes gennem sognets kontaktperson til Kirke til Kirke projektets kasserer
Lindvig Osmundsen kontonr.:
Reg. nr.: 9873
Konto nr.: 0000537101
E-mail: lindvigosmundsen@gmail.com
Tlf. 2178 6751

Husk at mærke indbetalingen
Husk at mærke indbetalingen med, hvilket missionsselskab i samarbejder med, og hvilket projekt I støtter. Så sender Kirke til Kirke projektets kasserer pengene videre.
Ønskes der kvittering til fradrag i skatten, skal det bemærkes til Kirke til Kirkes kasserer, som derefter vil få det pågældende missionsselskab til at registrere beløbet til skattemyndighederne.

Kontaktpersoner til missionsselskaberne

Brødremenighedens Danske Mission, Promissio, Israelsmissionen:
Lindvig Osmundsen,
Tlf.:    2178 6751
E-mail: lindvigosmundsen@gmail.com

Mission Afrika:
Gert-Oluf Schwarz Lausten,
Tlf.: 2167 0836
E-mail: gertlausten@gmail.com

DANMISSION, Spedalskhedsmissionen, Ordet og Israel:
Jens Kristian Egedal
Tlf.: 3029 9175
E-mail: jkegedal@gmail.com