Hjem Er du en af vore næste volontører?

Er du en af vore næste volontører?

Kirke til Kirke søger unge volontører – kunne det være noget for dig?
Vi forventer, at du er min. 18 år og kendt med Folkekirkens arbejde.

Opgaver og vilkår:
Volontørerne rejser 2 og 2 ud til et missionsområde igennem et af de missionsselskaber, vi arbejder sammen med. Volontørerne får opgaver i et projekt.
Et udlandsophold finder sted i efteråret, og varer 3-5 mdr.
Vaccinationer, rejse og ophold betales af volontøren.

Efter hjemkomsten står volontørerne til rådighed for sognene i Herning Nordre Provsti, Herning Søndre Provsti og Ikast-Brande Provsti i en periode på tre måneder.
I den periode udbetaler Kirke til Kirke 20.000 kr. i rejselegat, samt dækker kost og logi.
Opgaverne består i at fortælle for konfirmander, minikonfirmander, sogneeftermiddage, pensionister, klubber for børn og unge med mere om det arbejde, som I har været ude i under efteråret.

Vil du vide mere?
Kontakt Poul Erik Knudsen, Ikast, provst, formand
Tlf.: 51 29 59 95
E-mail: pekn@km.dk

Jens Kristian Egedal, Gjellerup, diakon/sygeplejerske, næstformand og koordinator for volontører
Tlf.: 30 29 91 75
E-mail: jkegedal@gmail.com

Ansøgning
Ansøgning sendes til provst Poul Erik Knudsen, Ikast. E-mail: pekn@km.dk